Profilaktyka chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem

Profilaktyka chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem

 

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów magisterskich dla kierunku Dietetyka w roku akademickim 2020/2021

studia stacjonarne

rok II

 

Nazwa przedmiotu: Profilaktyka chorób związanych z nieprawidłowym odżywieniem

 

 

Jednostka prowadząca: Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Kierownik Katedry: prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz - Szkodzińska

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz - Szkodzińska

Osoby realizujące przedmiot: prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz - Szkodzińska

 

 

Wykłady:

 

 1. Stres- definicja, patofizjologia, regulacja neuroendokrynna; choroby psychosomatyczne
 2. Regulacja łaknienia- ośrodkowa ( układ oreksygenicznny, anoreksygeniczny, mózgowy układ nagrody) i obwodowa ( żołądek, jelito) , pobór pokarmu w stresie
 3. Zaburzenia poboru pokarmu – jadłowstręt psychiczny
 4. Zaburzenia poboru pokarmu- bulimia, zaburzenia obsesywno-kompulsywne; i konsekwencje kliniczne - otyłość
 5. Mikrobiota a choroby przewlekłe

 

Seminaria:

 

 1. Wprowadzenie. Regulamin zajęć. Omówienie zasad prowadzenia seminariów i zaliczenia. Choroba psychosomatyczna- definicja, rodzaje, podłoże, charakterystyka
 2. Stres- definicja, regulacja neurohormonalna. Teoria Seyle’go zaburzenia neuroendokrynne w stresie. Zaburzenia poboru pokarmu- rodzaje, charakterystyka.
 3. Układ oreksygeniczny i anoreksygeniczny- badania podstawowe w zakresie regulacji poboru pokarmu. Jedzenie jako forma uzależnienia.
 4. Zaburzenia poboru pokarmu- jadłowstręt psychiczny- kryteria rozpoznania (towarzystwa: amerykańskie, europejskie, polskie np. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne) ; obraz kliniczny;  analiza piśmiennictwa
 5. Zaburzenia poboru pokarmu-  zaburzenia kompulsywno-obsesywne, bulimia, jedzenie nocne, - kryteria rozpoznania, charakterystyka kliniczna
 6. Niedobory pokarmowe a zaburzenia psychiczne
 7. Zaburzenia poboru pokarmu a zaburzenia płodności
 8. Mikrobiota a przewlekły stan zapalny.
 9. Mikrobiota i jej rola w rozwoju i przebieguchorób cywilizacyjnych. Leki a skład mikrobioty .
 10. Zaliczenie końcowe

 

Seminaria będą polegały na usystematyzowaniu wiedzy przekazanej na wykładach oraz analizie aktualnego piśmiennictwa dotyczącego tematu wykładu. Analiza piśmiennictwa powinna polegać na przygotowaniu prezentacji multimedialnej z artykułu; Autor zobowiązany jest przesłać przed seminarium artykuł do wglądu prowadzącemu seminaria oraz wszystkim uczestnikom seminarium.

Zaleca się poszukiwanie piśmiennictwa poprzez słowa kluczowe, w aktualnej bazie PubMed dostępnej na stronie biblioteki SUM lub https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1757358/ ; piśmiennictwa należy szukać w czasopismach indeksowanych ( Lista Filadelfijska).

 

 

Forma zaliczenia: zaliczenie+egzamin

 

Obecność na wszystkich formach zajęć jest obowiązkowa.

 

Literatura:

 

Literatura podstawowa:

 

 1. Jarosz M: Praktyczny Podręcznik Dietetyki. Instytut Żywności i Żywienia. Warszawa.
 2. Włodarek D, Lange E, Kozłowska L, Głąbska D: Dietoterapia. PZWL Warszawa 2014.
 3. Ciborowska H, Rudnicka A: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL, Warszawa 2015.
 4. Bawa S, Gajewska D, Kozłowska L, Lange E, Myszkowska-Ryciak J, Włodarek D: Dietoterapia 1. SGGW Warszawa 2015.
 5. Poniewierka E. Dietetyka kliniczna. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2016.
 6. Grajek W. Przeciwutleniacze w żywności. Aspekty technologiczne, molekularne i analityczne.  N i T Warszawa 2007.
 7. Fiedurek J. Rola żywności i żywienia w profilaktyce i terapii chorób człowieka. wyd. UMCS Lublin 2007.

 

Literatura uzupełniająca:

 

 1. Gawęcki J., Roszkowski W. Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. PWN Warszawa 2010.
 2. Hasik J., Gawęcki J., Żywienie człowieka zdrowego i chorego PWN 2007.