Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowozależnych

Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowozależnych

 

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów magisterskich dla kierunku Dietetyka w roku akademickim 2020/2021

studia stacjonarne

rok II

 

Nazwa przedmiotu: Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowozależnych

 

 

Jednostka prowadząca: Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Kierownik Katedry: prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz - Szkodzińska

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz - Szkodzińska

Osoby realizujące przedmiot: prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz - Szkodzińska

 

 

Wykłady:

 

 1. Nutrigenomika i nutrigenetyka, definicja, omówienie pojęć. Dieta spersonalizowana. Bioaktywne składniki diety. Choroby cywilizacyjne niezakaźne, żywieniowozależne, definicja, rodzaje.
 2. Czynność wewnątrzwydzielnicza tkanki tłuszczowej. Zespół metaboliczny- definicja, kryteria rozpoznania. Implikacje kliniczne.
 3. Dieta a nowotwory. Nowotworzenie -etapy. Predyspozycje osobnicze. Mechanizmy indukujące rozwój nowotworu. Nowotwory dietozależne.
 4. Plejotropowe działanie witaminy D. Synteza, mechanizmy działania. Niedobór/nadmiar wit D konsekwencje kliniczne. Dietoprofiaktyka schorzeń przewlekłych z uwzględnieniem zastosowania wit D. Normy spożycia wit D.
 5. Zaburzenia miesiączkowania a zaburzenia poboru pokarmu. Dietoprofilaktyka niedoboru hormonów (hormony płciowe, hormony tarczycy).

Seminaria:

 

 1. Wprowadzenie. Regulamin zajęć. Omówienie zasad prowadzenia seminariów i zaliczenia. Nutrigenomika i nutrigenetyka. cz.1
 2. Nutrigenomika i nutrigenetyka cz. Choroby cywilizacyjne, dietozależne, podłoże genetyczne, bioaktywne składniki diety w dietoprofilaktyce chorób przewlekłych
 3. Zespół metaboliczny- definicja, kryteria rozpoznania. Dietoprofilaktyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej i lipidowej
 4. Dieta a nowotwory. Zapadalność na nowotwory. Modyfikacje żywieniowe a choroby nowotworowe . Nowotwory dietozależne- rak piersi, rak jelita grubego, rak szyjki macicy- dietoprofilaktyka zachorowania.
 5. Dieta a nowotwory. Zapadalność na nowotwory. Modyfikacje żywieniowe a choroby nowotworowe . Nowotwory dietozależne- rak żołądka, rak prostaty, rak nerki- dietoprofilaktyka zachorowania
 6. Niedobór jodu, konsekwencje zdrowotne- analiza piśmiennictwa.
 7. Bioaktywne składniki diety a proces starzenia się organizmu. Teoria oszczędnego genomu. Teorie starzenia się organizmu ( wolnorodnikowa, kaloryczna…)
 8. Plejotropia wit. D. Dietoprofilaktyka chorób żywieniowozależnych z zastosowaniem wit D- analiza piśmiennictwa
 9. Zaburzenia poboru pokarmu a zaburzenia miesiączkowania (wyniszczenie/niedowaga/nadwaga/otyłość). Zespół policystycznych jajników. Objawy wypadowe w deficycie hormonalnym- czy jest możliwa dietoprofilaktyka.
 10. Zaliczenie końcowe.

 

Seminaria będą polegały na usystematyzowaniu wiedzy przekazanej na wykładach oraz analizie aktualnego piśmiennictwa dotyczącego tematu wykładu. Analiza piśmiennictwa powinna polegać na przygotowaniu prezentacji multimedialnej z artykułu; Autor zobowiązany jest przesłać przed seminarium artykuł do wglądu prowadzącemu seminaria oraz wszystkim uczestnikom seminarium.

Zaleca się poszukiwanie piśmiennictwa poprzez słowa kluczowe, w aktualnej bazie PubMed dostępnej na stronie biblioteki SUM lub https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1757358/ ; piśmiennictwa należy szukać w czasopismach indeksowanych ( Lista Filadelfijska).

 

 

Forma zaliczenia: zaliczenie+egzamin

 

Obecność na wszystkich formach zajęć jest obowiązkowa.

 

Literatura:

 

Literatura podstawowa:

 

 1. Zubelewicz-Szkodzińska B. (red). Dietoprofilaktyka chorób żywieniowozależnych cz. 1 i 2.
 2. Grajek W. Przeciwutleniacze w żywności. Aspekty technologiczne, molekularne i analityczne. N i T Warszawa 2007.
 3. Fiedurek J. Rola żywności i żywienia w profilaktyce i terapii chorób człowieka. wyd. UMCS Lublin 2007.

 

Literatura uzupełniająca:

 

 1. Gawęcki J., Roszkowski W. Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. PWN Warszawa 2010.
 2. Hasik J., Gawęcki J., Żywienie człowieka zdrowego i chorego PWN 2007.

 

 


Program nauczania przedmiotu w ramach studiów magisterskich dla kierunku Dietetyka w roku akademickim 2020/2021

studia niestacjonarne

rok II

 

 

Nazwa przedmiotu: Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowozależnych

 

Jednostka prowadząca: Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Kierownik Katedry: prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz - Szkodzińska

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz - Szkodzińska

Osoby realizujące przedmiot: prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz - Szkodzińska

 

 

Wykłady:

 

 1. Nutrigenomika i nutrigenetyka, definicja, omówienie pojęć. Dieta spersonalizowana. Bioaktywne składniki diety. Choroby cywilizacyjne niezakaźne, żywieniowozależne, definicja, rodzaje.
 2. Czynność wewnątrzwydzielnicza tkanki tłuszczowej. Zespół metaboliczny- definicja, kryteria rozpoznania. Implikacje kliniczne.
 3. Dieta a nowotwory. Nowotworzenie -etapy. Predyspozycje osobnicze. Mechanizmy indukujące rozwój nowotworu. Nowotwory dietozależne.
 4. Plejotropowe działanie witaminy D. Synteza, mechanizmy działania. Niedobór/nadmiar wit D konsekwencje kliniczne. Dietoprofiaktyka schorzeń przewlekłych z uwzględnieniem zastosowania wit D. Normy spożycia wit D.
 5. Zaburzenia miesiączkowania a zaburzenia poboru pokarmu. Dietoprofilaktyka niedoboru hormonów (hormony płciowe, hormony tarczycy).

 

Seminaria:

 

 1. Wprowadzenie. Regulamin zajęć. Omówienie zasad prowadzenia seminariów i zaliczenia. Nutrigenomika i nutrigenetyka. cz.1
 2. Nutrigenomika i nutrigenetyka cz. Choroby cywilizacyjne, dietozależne, podłoże genetyczne, bioaktywne składniki diety w dietoprofilaktyce chorób przewlekłych
 3. Zespół metaboliczny- definicja, kryteria rozpoznania. Dietoprofilaktyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej i lipidowej
 4. Dieta a nowotwory. Zapadalność na nowotwory. Modyfikacje żywieniowe a choroby nowotworowe . Nowotwory dietozależne- rak piersi, rak jelita grubego, rak szyjki macicy- dietoprofilaktyka zachorowania.
 5. Dieta a nowotwory. Zapadalność na nowotwory. Modyfikacje żywieniowe a choroby nowotworowe . Nowotwory dietozależne- rak żołądka, rak prostaty, rak nerki- dietoprofilaktyka zachorowania
 6. Niedobór jodu, konsekwencje zdrowotne- analiza piśmiennictwa.
 7. Bioaktywne składniki diety a proces starzenia się organizmu. Teoria oszczędnego genomu. Teorie starzenia się organizmu ( wolnorodnikowa, kaloryczna…)
 8. Plejotropia wit. D. Dietoprofilaktyka chorób żywieniowozależnych z zastosowaniem wit D- analiza piśmiennictwa
 9. Zaburzenia poboru pokarmu a zaburzenia miesiączkowania (wyniszczenie/niedowaga/nadwaga/otyłość). Zespół policystycznych jajników. Objawy wypadowe w deficycie hormonalnym- czy jest możliwa dietoprofilaktyka.
 10. Zaliczenie końcowe.

 

Seminaria będą polegały na usystematyzowaniu wiedzy przekazanej na wykładach oraz analizie aktualnego piśmiennictwa dotyczącego tematu wykładu. Analiza piśmiennictwa powinna polegać na przygotowaniu prezentacji multimedialnej z artykułu; Autor zobowiązany jest przesłać przed seminarium artykuł do wglądu prowadzącemu seminaria oraz wszystkim uczestnikom seminarium.

Zaleca się poszukiwanie piśmiennictwa poprzez słowa kluczowe, w aktualnej bazie PubMed dostępnej na stronie biblioteki SUM lub https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1757358/ ; piśmiennictwa należy szukać w czasopismach indeksowanych ( Lista Filadelfijska).

 

Forma zaliczenia: zaliczenie+egzamin

 

Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Literatura:

 

 

Literatura podstawowa:

 

 1. Zubelewicz-Szkodzińska B. (red), Dietoprofilaktyka chorób żywieniowozależnych cz. 1 i 2.
 2. Grajek W. Przeciwutleniacze w żywności. Aspekty technologiczne, molekularne i analityczne. N i T Warszawa 2007.
 3. Fiedurek J. Rola żywności i żywienia w profilaktyce i terapii chorób człowieka. wyd. UMCS Lublin 2007.

 

Literatura uzupełniająca:

 

 1. Gawęcki J., Roszkowski W. Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. PWN Warszawa 2010.
 2. Hasik J., Gawęcki J., Żywienie człowieka zdrowego i chorego PWN 2007.