Osiągnięcia doktorantów

Osiągnięcia doktorantów


ROK 2019/2020

1. Publikacje:

 

ROK 2019/2020

1. Publikacje:

 • Walkiewicz K, Janion K, Copija A, Fatyga E, Muc-Wierzgoń M, Nowakowska-Zajdel E.: Evaluation of cognitive function, functional efficiency and mood disorders in elderly hospitalized patients. J. Publ. Health Nurs. Med. Resc. 2019;3:52-57.
 • Janion K, Szczepańska E, Nowakowska-Zajdel E, Copija A, Strzelczyk J.: Oxidative stress and lipid peroxidation in patients with colorectal cancer – a preliminary research. J. Publ. Health Nurs. Med. Resc. 2019;3:45-51.
 • Janion K, Szczepańska E, Nowakowska-Zajdel E, Strzelczyk J, Copija A.: Selected oxidative stress markers in colorectal cancer patients in relation to primary tumor location – a preliminary research. Medicina-Lithuania 2020;56(2):1-12.
 • Janion K, Szczepańska E, Nowakowska-Zajdel E, Walkiewicz K, Strzelczyk J.: Lipid peroxidation and total oxidant/antioxidant status in colorectal cancer patients. J Biol Regul Homeost Agents 2020;34(1):239-244.
 • Szczepańska E, Janota B, Janion K.: Selected lifestyle elements in adolescents attending high schools. Rocz. Państw. Zakł. Hig. 2020;71(2):147-156.
 • Szczepańska E, Rzepecka J, Góra A, Janion K, Urbańczyk K.: Assessment of eating behaviours in adult residents of Greece and Poland - an original research. Rocz. Państw. Zakł. Hig. 2020;71(2):137-146.
 • Copija A, Nowakowska-Zajdel E, Janion K, Walkiewicz K.: Clinical Characteristics of Colorectal Cancer Patients in terms of Selected Platelet Indices. Dis Markers. 2020;2020:6145604.
 • Pyka B, Zieleń-Zynek I, Kowalska J, Nowak J, Będkowska-Szczepańska A.: Should weight loss in elderly people be recommended? Ann. Acad. Med. Siles. 2019; 73: 293-304.
 • Zieleń-Zynek I, Kowalska J.: Zaburzenia wydzielania leptyny w zespole policystycznych jajników. Psychodietetics – the relationship between brain and nutrition. Wyd. Eletive. 2020.

 

2. Wystąpienia na konferencjach naukowych:

 • 22nd European Congress of Endocrinology – e-ECE [online] 5-9 September. Joanna Kowalska, Iwona Zieleń-Zynek, Bartosz Hudzik, Aleksander Danikiewicz, Patryk Szlacheta, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska: Does 25-OH vitamin D concentration correlate with adipocytokines in patients with non-functioning adrenal incidentalomas – preliminary study.

 • 22nd European Congress of Endocrinology – e-ECE [online] 5-9 September. Iwona Zieleń-Zynek, Joanna Kowalska, Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Ilona Korzonek-Szlacheta, Aleksander Danikiewicz, Bartosz Hudzik, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska: Could omentin concentration be an indicator of cardiovascular risk in PCO-S.

 • 22nd European Congress of Endocrinology – e-ECE [online] 5-9 September. Joanna Kowalska, Iwona Zieleń-Zynek, Justyna Nowak, Ilona Korzonek-Szlacheta, Bartosz Hudzik, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska: Which of the anthropometric indicators is the most useful tool in the assessment of potential inflammation in patients with non-functioning adrenal incidentalomas.

 • Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce – Wrocław 20.11.2019. Iwona Zieleń-Zynek, Joanna Kowalska. Wskaźniki zaplenia w PCO-S.
 • Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce - Wrocław 20.11.2019. Joanna Kowalska, Iwona Zieleń-Zynek. Ryzyko sercowo-naczyniowe u pacjentów z przypadkowo wykrytym gruczolakiem nadnercza.

 

ROK 2018/2019

 

1. Publikacje:

 • Zieleń-Zynek I, Kowalska J, Będkowska-Szczepańska A, Ziółkowski G, Gąsior M, Hudzik B, Zubelewicz-Szkodzińska B: Interakcje wybranych leków kardiologicznych ze składnikami diety. Folia Cardiol. 2019, 14(1): 46-51.
 • Pyka B, Zieleń-Zynek I, Kowalska J, Ziółkowski G, Hudzik B, Gąsior M, Zubelewicz-Szkodzińska B: Dietary recommendations for iodine intake – in search of a consensus between cardiologists and endocrinologists. Folia Cardiol. 2019, 14(2): 161-165.
 • Kowalska J, Słowiński J, Zieleń-Zynek I: Ocena wiedzy żywieniowej uczniów  szkół ponadgimnazjalnych. Probl. Hig. Epidemiol. 2019, 100(2): 124-129.
 • Zieleń-Zynek I, Kowalska J, Będkowska-Szczepańska A, Bielak K: Znaczenie omentyny w ocenie ryzyka chorób o podłożu dietozależnym u pacjentek z zespołem policystycznych jajników – przegląd piśmiennictwa. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część IV 2019, 145-151.
 • Kowalska J, Zieleń-Zynek I, Będkowska-Szczepańska A, Bielak K. Postępowanie żywieniowe w insulinooporności. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki medyczne
  i nauki o zdrowiu. Część IV 2019, 152-157.
 • Janion K, Walkiewicz K, Copija A, Nowakowska-Zajdel E: Praktyczne zalecenia żywieniowe w trakcie chemioterapii u chorych na nowotwory przewodu pokarmowego. Pielęgn. Pol. 2018; 9(3): 298-304.
 • Szczepańska E, Janion K, Stanuch B, Lenard B, Toczyńska K: Teachers' eating habits with regard to their work experience. J. Publ. Health Nurs. Med. Resc.2018; 3: 56-62.
 • Oleszko A, Szczepańska E, Janion K, Jośko-Ochojska J: Nutrition behaviours and the occurrence of depressive symptoms among the students in the institutions of higher education in Silesia (Poland). Rocz. Państw. Zakł. Hig. 2019; 70(1): 69-77.
 • Janion K, Copija A, Walkiewicz K, Nowakowska-Zajdel E: Zalecenia żywieniowe w trakcie radioterapii u chorych na nowotwory złośliwe. Post. Żyw. Klin. 2019; 15(1): 25-33.
 • Dolipska A, Szczepańska E, Janion K: Ocena sposobu żywienia osób starszych zamieszkujących domy pomocy społecznej – analiza jadłospisów dekadowych. Problemy Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Teoria i Praktyka 2019; 1: 3-11.
 • Janion K, Dolipska A, Góra A, Szczepańska E: Ocena wiedzy żywieniowej uczniów uczęszczających do wybranych szkół podstawowych. W: Współczesna problematyka zdrowia publicznego i pielęgniarstwa holistycznego. Andrzej Brodziak, Marzena Zołoteńka-Synowiec [red.]. Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa 2018, 74-85.
 • Janion K, Szczepańska E, Góra A: Wiedza żywieniowa pacjentów z cukrzycą typu 2. W:Nauka, badania i doniesienia naukowe 2018. Nauki przyrodnicze i medycze. Część 1. Tobiasz Wysoczański [red.]. Idea Knowledge Future, Świebodzice 2019, 113-123.
 • Stefaniak A, Janion K, Ostręga W, Walkiewicz K, Nowakowska-Zajdel E: Nowe wskaźniki antropometryczne w aspekcie zwiększonej masy ciała osób dorosłych. W: Nowe trendy w dietetyce. Krzysztofa L. Krzystyniaka, Joanny Klonowskiej [red.]. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, Warszawa 2019, 90-98.
 • Góra A, Dolipska A, Zajonc P, Janion K, Bielaszka A: Analiza aspektu doznań smakowych w kontekście zjawiska synestezji. W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część 5. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny [red.], Młodzi Naukowcy, Poznań; 2019, 72-77.
 • Góra A, Dolipska A, Zajonc P, Janion K, Bielaszka A: Analiza skuteczności strategii żywieniowych opartych na przerywanym ograniczaniu energii w kontekście redukcji masy ciała. W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część 5. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny [red.], Młodzi Naukowcy, Poznań; 2019, 78-82.
 • Zajonc P, Dolipska A, Góra A Janion K, Bielaszka A: Analiza wrażliwości zmysłu smaku wśród dzieci w wieku 10-13 lat. W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część 5. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny [red.], Młodzi Naukowcy, Poznań; 2019, 154-160.
 • Zajonc P, Dolipska A, Góra A Janion K, Bielaszka A: Procesy starzenia oraz choroby neurodegeneracyjne a wpływ substancji i składników pokarmowych biologicznie czynnych. W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część 5. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny [red.], Młodzi Naukowcy, Poznań; 2019, 161-167.
 • Dolipska A, Góra A, Janion K, Elżbieta Szczepańska E: Dietary patterns of primary school pupils according to their sex. Pomeranian J Life Sci 2019; 65(3): 36-41.

 

2. Wystąpienia na konferencjach naukowych:

 

 • Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2019 Wrocław 10.04.2019.
  Aleksandra Góra, Anna Dolipska, Patrycja Zajonc, Karolina Janion, Agnieszka Bielaszka: Analiza aspektu doznań smakowych w kontekście zjawiska synestezji. W: Materiały konferencyjne - wiosna. Część trzecia - Wrocław 10.04.2019, streszczenia, s. 31.
 • Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2019 Wrocław 10.04.2019.
  Patrycja Zajonc, Anna Dolipska, Aleksandra Góra, Karolina Janion, Agnieszka Bielaszka: Analiza wrażliwości zmysłu smaku wśród dzieci w wieku 10-13 lat.
 • 21st European Congress of Endocrinology – ECE Lyon (France) 18-21 May 2019. Joanna Kowalska, Iwona Zieleń-Zynek, Justyna Nowak, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska: Association between new anthropometric parameters and new inflammation indicators in non-functioning adrenal incidentalomas.
 • 21st European Congress of Endocrinology – ECE Lyon (France) 18-21 May 2019. Iwona Zieleń-Zynek, Joanna Kowalska, Justyna Nowak, Barbara-Zubelewicz Szkodzińska. The role of omentin in inflammation and metabolic syndrome risk assesment in women with PCO-S.
 • 21st European Congress of Endocrinology – ECE Lyon (France) 18-21 May 2019. Justyna Nowak, Bartosz Hudzik, Karolina Kulik-Kupka, Iwona Zieleń-Zynek, Joanna Kowalska, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska: Disordance between body-mass index and body adiposity index in classification of adiposity status in the elderly.
 • IX Ogólnopolska Konferencja Dietetyki – Congressus Dietetica, Łódź 05.04.-06.04.2019. Kowalska J, Zieleń-Zynek I, Zubelewicz Szkodzińska B: Stężenie 25-OH witaminy D a gospodarka wapniowa i masa kostna u pacjentów z wyrównaną chorobą tarczycy.
 • IX Ogólnopolska Konferencja Dietetyki – Congressus Dietetica, Łódź 05.04.-06.04.2019. Zieleń-Zynek I, Kowalska J, Zubelewicz-Szkodzińska B: Czy stężenie omentyny może być użyteczne w ocenie potencjalnego stanu zapalnego oraz ryzyka zaburzeń układu sercowo-naczyniowego u pacjentek z PCO-S.
 • IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Żywienie dziecka wczoraj i dziś – „Leczenie przez żywienie”, Kraków12.04.-13.04.2019. Kowalska J, Zieleń-Zynek I. Czynniki wpływające na spożycie warzyw i owoców przez młodzież.
 • IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Żywienie dziecka wczoraj i dziś – „Leczenie przez żywienie”, Kraków 12.04.-13.04.2019. Zieleń-Zynek I, Kowalska J. Ocena nawyków żywieniowych badanej grupy gimnazjalistów w aspekcie spożycia soli kuchennej.
 • Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2019. Materiały konferencyjne - wiosna. Część III, Wrocław 10.04.2019. Zieleń-Zynek I, Kowalska J. Ocena zależności pomiędzy stężeniem omentyny a parametrami gospodarki węglowodanowej i lipidowej w zespole policystycznych jajników.
 • Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2019. Materiały konferencyjne - wiosna. Część III, Wrocław 10.04.2019. Kowalska J, Zieleń-Zynek I. Cynamon i jego wpływ na gospodarkę węglowodanową.

 

3. Nagrody i wyróżnienia:

 • II miejsce IX Ogólnopolska Konferencja Dietetyki – Congressus Dietetica, Łódź 05.04.-06.04.2019. Zieleń-Zynek I, Kowalska J, Zubelewicz-Szkodzińska B: Czy stężenie omentyny może być użyteczne w ocenie potencjalnego stanu zapalnego oraz ryzyka zaburzeń układu sercowo-naczyniowego u pacjentek z PCO-S.

 

 • III miejsce IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Żywienie dziecka wczoraj i dziś – „Leczenie przez żywienie”, Kraków12.04.-13.04.2019. Kowalska J, Zieleń-Zynek I. Czynniki wpływające na spożycie warzyw i owoców przez młodzież.

 

ROK 2017/2018

 

1. Publikacje:

 • Kowalska J, Zieleń-Zynek I, Pyka B: Który z nowych wskaźników antropometrycznych jest najbardziej użyteczny w ocenie ryzyka zaburzeń gospodarki lipidowej i węglowodanowej
  u pacjentów z nieczynnym hormonalnie gruczolakiem nadnercza. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część VII 2018, 99-105.
 • Kowalska J, Zieleń-Zynek I, Pyka B, Bielak K: Stężenie witaminy D a metabolizm węglowodanów u pacjentów z wyrównaną chorobą tarczycy. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część VII 2018, 106-111.
 • Zieleń-Zynek I, Kowalska J, Pyka B: Porównanie użyteczności nowych wskaźników antropometrycznych: VAI, BAI, BRI, ABSI i LAP w ocenie ryzyka zespołu metabolicznego w PCO-S. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki
   o zdrowiu. Część VIII 2018, 193-200.
 • Zieleń-Zynek I, Kowalska J, Pyka B, Będkowska-Szczepańska Agnieszka: Ryzyko wybranych chorób przewlekłych w PCO-S. Badania i Rozwój Młodych Naukowców  w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część VIII 2018, 201-207.
 • Kowalska J, Zieleń-Zynek I, Kulik-Kupka K, Zubelewicz-Szkodzińska B: Rola mikrobioty w patogenezie wybranych chorób przewlekłych. Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii 2017, 24-27.
 • Walkiewicz K, Nowakowska-Zajdel E, Strzelczyk J, Walczak M, Copija A, Janion K, Muc-Wierzgoń M: The role activation of insulin-like growth factors in colorectal cancer. OncoReview 2017, 7(3): B142-B146.
 • Janion K, Szczepańska E: Eating habits of patients with type 2 diabetes mellitus with regard to body mass index. Ann. Acad. Med. Siles. 2017, 71: 363-370.
 • Dolipska A, Majerczyk M, Góra A, Janion K, Szczepańska E: Eating behaviours of primary school pupils from Śląskie, Malopolskie and Opolskie Voivodeships in Poland. Rocz.Państw.Zakł.Hig.2018, 69(2): 193-201.
 • Stefaniak A, Janion K, Latos M, Nowakowska-Zajdel E, Żegleń S: The dieticians' knowledge about nutrition after organ transplantation. J. Publ. Health Nurs. Med. Resc. 2018, 1: 36-42.
 • Janion K, Copija A, Gwoździewicz J, Walkiewicz K, Nowakowska-Zajdel E: Stres oksydacyjny u osób starszych. Post. Diet. Geriat. Gerontol.2018, 4: 27-30.
 • Stefaniak A, Janion K, Copija A, Walkiewicz K, Nowakowska-Zajdel E: Substancje słodzące – alternatywa dla cukru? Charakterystyka wybranych naturalnych i syntetycznych substancji słodzących. [W:] Pujer K, red. Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 5. Wrocław: Wydawnictwo Exante; 2018, 29-37.
 • Stefaniak A, Janion K, Copija A, Walkiewicz K, Nowakowska-Zajdel E: Bisfenol A (BPA) w przedmiotach codziennego użytku. Oddziaływanie BPA na organizm ludzki. Przegląd regulacji prawnych. [W:] Pujer K, red. Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 5. Wrocław:  Wydawnictwo Exante; 2018, 95-104.
 • Janion K, Stefaniak A, Copija A, Gwoździewicz J, Nowakowska-Zajdel E: Kacheksja w przebiegu choroby nowotworowej - definicja, patogeneza, leczenie farmakologiczne i żywieniowe. [W:] Mandera M, Syrkiewicz-Świtała M, Myrcik D, red. Advanced medicine edition 2018 - palliative care. Zabrze: MagMedic; 2018, 63-77.
 • Janion K, Stefaniak A, Copija A, Walkiewicz K, Ostręga W, Nowakowska-Zajdel E: Problem sarkopenii w przebiegu choroby nowotworowej - definicja, leczenie, wsparcie żywieniowe. [W:] Mandera M, Syrkiewicz-Świtała M, Myrcik D, red. Advanced medicine edition 2018 - palliative care. Zabrze: MagMedic; 2018, 123-139.
 • Stefaniak A, Janion K, Stanuch B: Rola mikrobioty jelitowej w patofizjologii depresji – przegląd piśmiennictwa. Postepy Hig Med Dosw 2018, 72: 795-805.
 •  Szczepańska E, Bielaszka A, Janion K,  Słoma M, Stanuch B, Stefaniak A, Szeja N, Grochowska-Niedworok E: Creating and using nutrition education program as example of developing proper eating habits among children. Ann. Acad. Med. Siles.(online) 2018, 72: 156-163.

 

2. Wystąpienia na konferencjach naukowych:

 • VI Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Wrocław 29.09.-01.10.2017. Walkiewicz K, Janion K, Copija A, Nowakowska-Zajdel E: Analiza wybranych parametrów klinicznych u chorych na raka żołądka kwalifikowanych do chemioterapii okołooperacyjnej.
 •  Advanced Medicine – Palliative Care, Zabrze 11-12.01.2018. Janion K, Stefaniak A, Copija A, Gwoździewicz J, Nowakowska-Zajdel E: Kacheksja w przebiegu choroby nowotworowej - definicja, patogeneza, leczenie farmakologiczne i żywieniowe.
 •  Advanced Medicine – Palliative Care, Zabrze 11-12.01.2018. Janion K, Stefaniak A, Copija A, Walkiewicz K, Ostręga W, Nowakowska-Zajdel E: Problem sarkopenii w przebiegu choroby nowotworowej - definicja, leczenie, wsparcie żywieniowe.
 • 20th European Congress of Endocrinology – ECE Barcelona 19-22 May 2018. Joanna Kowalska, Iwona Zieleń-Zynek, Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Agata Kulpok, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska: 25-OH vitamin D concentration and inflammation indicators in patients with non-functioning adrenal incidentalomas.

 •  20th European Congress of Endocrinology – ECE Barcelona 19-22 May 2018. Iwona Zieleń-Zynek, Joanna Kowalska, Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Agata Kulpok, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska: Association between anthropometric parameters and lipid and carbohydrate profiles and CRP as inflammation indicator in women with Polycystic Ovary Syndrome.
 • 20th European Congress of Endocrinology – ECE Barcelona 19-22 May 2018. Iwona Zieleń-Zynek, Joanna Kowalska, Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Agata Kulpok, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska: The risk of cardiovascular diseases in relation to anthropometric parameters and CRP concentration in a group of women with Polycystic Ovary Syndrome.
 • 20th European Congress of Endocrinology – ECE Barcelona 19-22 May 2018. Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Joanna Kowalska, Iwona Zieleń-Zynek, Bartosz Hudzik, Anna Żyła, Beata Stanuch, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska: Visfatin concentration and anthropometric/biochemical parameters in healthy individuals – preliminary study.
 • 20th European Congress of Endocrinology – ECE Barcelona 19-22 May 2018. Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Iwona Zieleń-Zynek, Joanna Kowalska, Bartosz Hudzik, Agnieszka Będkowska-Szczepańska, Anna Żyła, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska: Adropin concentration correlates with selected anthropometric and biochemical parameters – preliminary report.
 • 20th European Congress of Endocrinology – ECE Barcelona 19-22 May 2018. Joanna Kowalska, Iwona Zieleń-Zynek, Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Agnieszka Będkowska-Szczepańska, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska: Body composition and concentration of 25-OH vitamin D as metabolic syndrome indicators in patients with non-functioning adrenal incidentalomas.