Historia dietetyki

Historia dietetyki

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów magisterskich dla kierunku Dietetyka
w roku akademickim 2020/2021

Studia stacjonarne

Rok I

 

Historia dietetyki

 

Jednostka prowadząca: Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Kierownik  Katedry: prof. dr hab. n med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Koordynator przedmiotu: dr n. o zdr. Justyna Nowak

Osoby realizujące przedmiot: dr n. o zdr. Justyna Nowak, mgr Iwona Zieleń-Zynek

 

 

Wykłady:

 

 1. Historyczny zarys zawodu dietetyka w Polsce i na świecie. Historyczny zarys rozwoju nauk o żywności i żywieniu.

 

Seminaria:

 1. Historia odkrycia witamin i składników mineralnych. Pierwsze badania nad białkami, tłuszczami. Historia piramidy zdrowego żywienia. Najważniejsze ośrodki dietetyki na świecie, w Europie oraz w Polsce oraz ich twórcy. Zawód dietetyka w wybranych krajach. Rozwój badań nad żywnością i żywieniem. Historia oraz cele Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Dietetyków, Międzynarodowe Kongresy Dietetyki.

 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

 

Wszystkie formy zajęć są obowiązkowe                         

 

 

Literatura:

 1. Brzeziński (red) Historia medycyny, Warszawa 1988 (i inne wydania)
 2. Walczak: Dietetyk w systemie ochrony zdrowia w Polsce i wybranych krajach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 319/2013, str. 194-217.
 3. Hwalla, M. Koleilat: Dietetic practice: the past, present and future. La Reuve de Sante de la Mediterranee orientale, 2004,10,6.
 4. Cannon: the rise and fall of dietetics and nutrition science 4000BCE-2000CE. Public Healt Nutrition:8(6A), 701-705.
 5. Kenneth J. Carpenter: A Short History of Nutritional Science: Part 1 (1785–1885). History of Nutrition, 133:638-645, 2003.
 6. Kenneth J. Carpenter: A Short History of Nutritional Science: Part 2 (1885–1912). History of Nutrition,133:975-984, 2003.
 7. Kenneth J. Carpenter: A Short History of Nutritional Science: Part 3 (1912-1944). History of Nutrition,133:3023-3032, 2003.
 8. Kenneth J. Carpenter: A Short History of Nutritional Science: Part 4 (1945-1985). History of Nutrition,133:3331-3342, 2003.
 9. Inne dostępne publikacje książkowe oraz publikacje w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych.