Informacje ogólne

Informacje o katedrze

 

Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych (Department of Nutrition-Related Disease Prevention, School of Public Health) został powołany decyzją Rektora SUM we wrześniu 2013 roku i wszedł w struktury Wydziału Zdrowia Publicznego SUM.


Zgodnie z Decyzją JM Rektora SUM od 01.01.2019 Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych został przekształcony w Katedrę Profilaktyki Chorób Metabolicznych w której skład wchodzą 2 Zakłady:
Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych oraz Zakład Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych.

Nauczyciele akademiccy pracujący w Katedrze wchodzą w skład kadry wykładającej na Kierunku Dietetyka. Ponadto prowadzą także wykłady dla innych kierunków SUM. Są także wykładowcami na kursach organizowanych przez CMKP. W pracy dydaktycznej na macierzystej uczelni są opiekunami prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

W skład Katedry wchodzą także słuchacze studiów doktoranckich na Wydziale Zdrowia Publicznego. Prowadzą oni zajęcia na Kierunku Dietetyka.

 

Dyżury pracowników w Katedrze Profilaktyki Chorób Metabolicznych


prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska
wtorki, godz. 14.30-15.30* oraz po indywidualnym ustaleniu terminu spotkania w razie potrzeby


dr hab.n.med. Ewa Nowakowska-Zajdel
środy, godz. 14.00-16.00*

 

dr hab. n.med. Ilona Korzonek-Szlacheta
poniedziałki, godz. 9.00-10.30*

 

dr hab.n.med. Bartosz Hudzik, profesor SUM
środy, godz. 13.00-14.30*
(miejsce konsultacji: Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9; Budynek A, II piętro, dyżurka lekarska K2)

* po wcześniejszym mailowym umówieniu się

 

dr n.med.Aleksander Danikiewicz
środy, godz. 10.00-13.30**

dr n. o zdr. Justyna Nowak
czwartki, godz. 9.00-13.00 ** (do dnia 26.03.2020 - miejsce dyżuru - Zabrze Rokitnica, budynek Katedry Dietetyki).

** w przerwach prowadzonych zajęć dydaktycznych


słuchacze studiów doktoranckich:
po uprzednim ustaleniu terminu konsultacji

mgr Karolina Janion: karolina.janion@med.sum.edu.pl
mgr Joanna Kowalska: joanna.kowalska@med.sum.edu.pl
mgr Iwona Zieleń-Zynek: iwona.zielen-zynek@med.sum.edu.pl


Osoba do kontaktu ze studentami:

dr hab. n.med. Ilona Korzonek-Szlacheta
dr n o zdr. Justyna Nowak