Dokumentacja żywieniowa

Dokumentacja żywieniowa

 

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów magisterskich dla kierunku Dietetyka w roku akademickim 2020/2021

studia stacjonarne

rok II

 

Dokumentacja żywieniowa

 

Jednostka prowadząca: Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych, Zakład Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych

Kierownik Zakładu: prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz - Szkodzińska

Koordynator przedmiotu: dr n. o zdr. Justyna Nowak

Osoby realizujące przedmiot: dr n. o zdr. Justyna Nowak

 

 

Wykłady:

 1. Dokumentacja żywieniowa w indywidualnej pracy dietetyka. Ochrona danych osobowych w pracy dietetyka.
 2. Dokumentacja żywieniowa – oddział szpitalny. Dokumentacja żywieniowa – programy
 3. Dokumentacja żywienia – HACCP, GMP, GHP

 

 

 Ćwiczenia (kontaktowe):

1. Dokumentacja żywieniowa w indywidualnej praktyce dietetyka (wywiad żywieniowy). Dokumentacja żywieniowa na oddziale szpitalnym.2. Dokumentacja magazynowa w placówkach żywienia zbiorowego. 

Ćwiczenia (e-learning):

 3. Programy komputerowe wykorzystywane w pracy dietetyka.4. Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych w pracy dietetyka.  

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

 

Obecność na zajęciach obowiązkowa.

 

Literatura:

 1. Dzieniszewski J., Szponar L., Szczygieł B., Socha J. „Podstawy naukowe żywienia w szpitalach”,  IŻŻ, W-wa 2001.                                                                                                                        
 2. „Żywienie zbiorowe w jednostkach oświatowych i pomocy społecznej”, wyd. Nowum, 2010.
 3. „Intendent w placówkach oświatowo-wychowawczych i pomocy społecznej”,  wyd. Nowum, 2009.
 4. Turlejska H., Pelzner U., Szponar L., Konecka-Matyjek E. „Zasady racjonalnego żywienia –   zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego”, Gdańsk 2006.
 5. M. Pertkiewicz i wsp.” Standardy żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego”, wyd. PZWL 2005

 

 

 

 

 

 

 

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów magisterskich dla kierunku Dietetyka w roku akademickim 2020/2021

studia niestacjonarne

rok II

 

Dokumentacja żywieniowa

 

Jednostka prowadząca: Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych, Zakład Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych

Kierownik Zakładu: prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz - Szkodzińska

Koordynator przedmiotu: dr n. o zdr. Justyna Nowak

Osoby realizujące przedmiot: dr n. o zdr. Justyna Nowak

 

 

Wykłady:

 1. Dokumentacja żywieniowa w indywidualnej pracy dietetyka. Dokumentacja żywieniowa – oddział szpitalny. Ochrona danych osobowych w pracy dietetyka.
 1. Dokumentacja żywieniowa – programy. Dokumentacja żywienia – HACCAP, GMP, GHP.

 

 Ćwiczenia (kontaktowe):

1.     Dokumentacja żywieniowa w indywidualnej praktyce dietetyka (wywiad żywieniowy). Dokumentacja   żywieniowa na oddziale szpitalnym. Dokumentacja magazynowa w placówkach żywienia zbiorowego (kontakt).

 

Ćwiczenia (e-learning):

2.     Programy komputerowe wykorzystywane w pracy dietetyka. Dokumentacja dotycząca ochrony danych  osobowych w pracy dietetyka (e-learning). 

 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

 

Obecność na zajęciach obowiązkowa.

 

Literatura:

 1. Dzieniszewski J., Szponar L., Szczygieł B., Socha J. „Podstawy naukowe żywienia w szpitalach”,  IŻŻ, W-wa 2001.                                                                                                                       
 2. „Żywienie zbiorowe w jednostkach oświatowych i pomocy społecznej”, wyd. Nowum, 2010.
 3. „Intendent w placówkach oświatowo-wychowawczych i pomocy społecznej”,  wyd. Nowum, 2009.
 4. Turlejska H., Pelzner U., Szponar L., Konecka-Matyjek E. „Zasady racjonalnego żywienia –   zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego”, Gdańsk 2006.
 5. M. Pertkiewicz i wsp.” Standardy żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego”, wyd. PZWL 2005