Fizjologia żywienia człowieka

Fizjologia żywienia człowieka

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów magisterskich dla kierunku Dietetyka w roku akademickim 2019/2020

studia stacjonarne

rok I 

Nazwa przedmiotu: Fizjologia żywienia człowieka

 

Jednostka prowadząca: Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych, Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych, Zakład Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Koordynator przedmiotu: dr hab. n. med. Ilona Korzonek-Szlacheta, prof. SUM

Osoby realizujące przedmiot: dr hab. n. med. Ilona Korzonek-Szlacheta, prof. SUM

 

Wykłady:

1.Ślina – jej skład i funkcja

2.Metabolizm puryn i pirymidyn

3.Metabolizm białek

4.Metabolizm węglowodanów

5.Homeostaza glukozy

6.Składniki mineralne i pierwiastki śladowe

7.Znaczenie witamin

8. Metabolizm tłuszczów

9.Znaczenie cholesterolu

10.Równowaga energetyczna

 

Seminaria:

1.Ślina – jej skład i funkcja

2.Metabolizm puryn i pirymidyn

3.Metabolizm białek

4.Metabolizm węglowodanów

5.Homeostaza glukozy

6.Składniki mineralne i pierwiastki śladowe

7.Znaczenie witamin

8.Metabolizm tłuszczów

9.Znaczenie cholesterolu

10.Równowaga energetyczna

 

Forma zaliczenia: zaliczenie i egzamin

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Każda nieobecność musi zostać u prowadzącego zajęcia usprawiedliwiona oraz odpracowana (formę w jakiej należy odpracować nieobecność należy uzgodnić z prowadzącym zajęcia).

Literatura:

Literatura podstawowa:

 1. S. Konturek „Fizjologia układu pokarmowego”.
 2. A. Szczygieł „Podstawy fizjologii żywienia”.
 3. J. Gawęcki "Żywienie człowieka - Podstawy nauki o żywieniu".

Literatura uzupełniająca:

1.Najnowsze publikacje naukowe dotyczące tematyki przedmiotu

 

 


 

 

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów magisterskich dla kierunku Dietetyka w roku akademickim 2019/2020

studia niestacjonarne

rok I 

Nazwa przedmiotu: Fizjologia żywienia człowieka

 

Jednostka prowadząca: Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych, Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych, Zakład Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Koordynator przedmiotu: dr hab. n. med. Ilona Korzonek-Szlacheta, prof. SUM

Osoby realizujące przedmiot: dr hab. n. med. Ilona Korzonek-Szlacheta, prof. SUM

 

Wykłady:

 1. Ślina – jej skład i funkcja. Metabolizm puryn i pirymidyn
 2. Metabolizm białek
 3. Metabolizm węglowodanów. Homeostaza glukozy
 4. Składniki mineralne i pierwiastki śladowe
 5. Znaczenie witamin
 6. Metabolizm tłuszczów. Znaczenie cholesterolu
 7. Równowaga energetyczna

Seminaria:

 1. Ślina – jej skład i funkcja
 2. Metabolizm puryn i pirymidyn
 3. Metabolizm białek
 4. Metabolizm węglowodanów. Homeostaza glukozy
 5. Składniki mineralne i pierwiastki śladowe
 6. Znaczenie witamin
 7. Metabolizm tłuszczów. Znaczenie cholesterolu
 8. Równowaga energetyczna

 

Forma zaliczenia: zaliczenie i egzamin

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Każda nieobecność musi zostać u prowadzącego zajęcia usprawiedliwiona oraz odpracowana (formę w jakiej należy odpracować nieobecność należy uzgodnić z prowadzącym zajęcia).

Literatura:

Literatura podstawowa:

 1. S. Konturek „Fizjologia układu pokarmowego”.
 2. A. Szczygieł „Podstawy fizjologii żywienia”.
 3. J. Gawęcki "Żywienie człowieka - Podstawy nauki o żywieniu".

Literatura uzupełniająca:

1.Najnowsze publikacje naukowe dotyczące tematyki przedmiotu