Planowanie żywienia zbiorowego dzieci

Planowanie żywienia zbiorowego dzieci

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów magisterskich dla kierunku Dietetyka w roku akademickim 2020/2021

studia stacjonarne

rok II

 

Nazwa przedmiotu: Planowanie żywienia zbiorowego dzieci

 

 

Jednostka prowadząca: Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n.med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Koordynator przedmiotu: dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel

Osoby realizujące przedmiot: dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel

 

Wykłady:

 

 1. Normy żywienia dla dzieci, zasady planowania jadłospisów dekadowych dla dzieci
 2. Wpływ żywienia na rozwój dzieci, wymagania wobec żywienia zbiorowego dzieci - omówienie rozporządzeń
 3. Metody oceny jadłospisów, warunki jakie musi spełniąć zakład gastronomiczny prowadzący żywienie zbiorowe dzieci

 

 

 Ćwiczenia:

 

 1. Planowanie i ocena jadłospisów realizowanych w żłobku i przedszkolu.
 2. Nauka czytania etykiet produktów spożywczych na przykładzie produktów dedykowanym dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym. Omówienie wybranych dodatków do żywności (lista E).
 3. Planowanie zestawów śniadaniowych i obiadów realizowanych w stołówce szkolnej. Przygotowanie i opracowanie artykułów naukowych.
 4. Żywienie zbiorowe dzieci w kontekście wegetarianizmu i weganizmu – omówienie zagrożeń i korzyści wynikających z tego modelu żywienia. Żywienie dzieci uczęszczających do szkół o profilu sportowym Przygotowanie i opracowanie artykułów naukowych.

Forma zaliczenia:

Forma zaliczenia na ocenę: przeprowadzona będzie  na ostatnich zajęciach - ćwiczeniach. Forma zaliczenia ustna z tematyki realizowanej podczas wszystkich zajęć ćwiczeń oraz wykładów. Ostateczna ocena z zaliczenia na ocenę stanowi sumaryczne zestawienie aktywności na wszystkich zajęciach oraz wiedzy zweryfikowanej podczas ostatnich zajęć.

 

Obecność na wszystkich formach zajęć jest obowiązkowa. Każda nieobecność musi zostać u prowadzącego zajęcia usprawiedliwiona oraz odpracowana (formę w jakiej należy odpracować nieobecność należy uzgodnić z prowadzącym zajęcia).

 

Literatura:

 

Literatura podstawowa:

 

 1. Weker, Barańska M. (red.): Żywienie niemowląt i małych dzieci. Zasady postępowania w żywieniu zbiorowym. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2014

 

 1. Szajewska, A. Horvath (red.): Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017

 

 1. Jarosz (red.): Obiady szkolne z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCAP dla posiłków szkolnych. IŻŻ Warszawa 2008

 

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

 

Literatura uzupełniająca:

 

 1. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny: Żywienie na wagę zdrowia, Katowice 2012
 2. Jarosz: Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia. IŻŻ Warszawa 2008
 3. Grzymisławski (red.): Dietetyka kliniczna PZWL, Warszawa 2020
 4. Karczewska, M. Słonecka-Kołpa, K. Bielak: Zdrowe żywienie w przedszkolu i szkole. Wrocław 2014

 

 


 

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów magisterskich dla kierunku Dietetyka w roku akademickim 2020/2021

studia niestacjonarne

rok II

 

 

Nazwa przedmiotu: Planowanie żywienia zbiorowego dzieci

 

Jednostka prowadząca: Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Kierownik Katedry: prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz - Szkodzińska

Koordynator przedmiotu: dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel

Osoby realizujące przedmiot: dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel

 

 

Wykłady:

 

 1. Normy żywienia dla dzieci, zasady planowania jadłospisów dekadowych dla dzieci, wpływ żywienia na rozwój dzieci
 2. Wymagania wobec żywienia zbiorowego dzieci - omówienie rozporządzeń, metody oceny jadłospisów

 

 

Ćwiczenia:

 

 1. Planowanie i ocena jadłospisów realizowanych w żłobku, przedszkolu i szkole. Żywienie dzieci uczęszczających do szkół o profilu sportowym. Przygotowanie i opracowanie artykułów naukowych.
 2. Nauka czytania etykiet produktów spożywczych na przykładzie produktów dedykowanym dzieciom Żywienie zbiorowe dzieci w kontekście wegetarianizmu i weganizmu. Przygotowanie i opracowanie artykułów naukowych.

Forma zaliczenia:

Forma zaliczenia na ocenę: przeprowadzona będzie  na ostatnich zajęciach - ćwiczeniach. Forma zaliczenia ustna z tematyki realizowanej podczas wszystkich zajęć ćwiczeń oraz wykładów. Ostateczna ocena z zaliczenia na ocenę stanowi sumaryczne zestawienie aktywności na wszystkich zajęciach oraz wiedzy zweryfikowanej podczas ostatnich zajęć.

 

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Każda nieobecność musi zostać u prowadzącego zajęcia usprawiedliwiona oraz odpracowana (formę w jakiej należy odpracować nieobecność należy uzgodnić
z prowadzącym zajęcia).

 

Literatura:

 

Literatura podstawowa:

 

 1. Weker, Barańska M. (red.): Żywienie niemowląt i małych dzieci. Zasady postępowania w żywieniu zbiorowym. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2014

 

 1. Szajewska, A. Horvath (red.): Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017

 

 1. Jarosz (red.): Obiady szkolne z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCAP dla posiłków szkolnych. IŻŻ Warszawa 2008

 

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

 

 

Literatura uzupełniająca:

 

 1. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny: Żywienie na wagę zdrowia, Katowice 2012
 2. Jarosz: Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia. IŻŻ Warszawa 2008
 3. Grzymisławski (red.): Dietetyka kliniczna PZWL, Warszawa 2020
 4. Karczewska, M. Słonecka-Kołpa, K. Bielak: Zdrowe żywienie w przedszkolu i szkole. Wrocław 2014