Pracownicy Katedry

Pracownicy

Kierownik Katedry Profilaktyki Chorób Metabolicznych

 prof. dr hab. n. med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska


Kierownik Zakładu Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych:

prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog i specjalista zdrowia publicznego
email: bzubelewicz-szkodzinska@sum.edu.pl


Kierownik Zakładu Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych:

dr hab.n.med. Bartosz Hudzik, profesor SUM
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
email: bhudzik@sum.edu.pl


Pracownicy Zakładu Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych:

Adiunkt habilitowany: dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów, specjalista zdrowia publicznego.
email: enowakowska-zajdel@sum.edu.pl

Adiunkt: dr n med. Aleksander Danikiewicz - adiunkt, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog, specjalista medycyny rodzinnej.
email: adanikiewicz@sum.edu.pl


Pracownicy Zakładu Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych:

Adiunkt: dr hab. n.med. Ilona Korzonek-Szlacheta, prof. SUM - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog.
email: ikorzonek@sum.edu.pl

Kierownik ćwiczeń: dr n. o zdr. Justyna Nowak - dietetyk kliniczny, specjalista psychodietetyki.
email: justyna.nowak@sum.edu.pl


Słuchacze Studiów Doktoranckich:
mgr Marzena Jabczyk - email:d200993@365.sum.edu.pl

mgr Iwona Zieleń-Zynek - email: d200731@365.sum.edu.pl

mgr Joanna Kowalska - email: d200723@365.sum.edu.pl

lek. Magdalena Sikora-Skrabaka - email: d200926@365.sum.edu.pl