Podstawy żywienia

Podstawy żywienia

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów licencjackich dla kierunku Dietetyka w roku akademickim 2020/2021

studia stacjonarne

rok II

 

Podstawy żywienia
(dotyczy wyłącznie zajęć wykładowych i seminaryjnych)

 

Jednostka prowadząca wykłady i seminaria: Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Kierownik Katedry: prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Osoba realizująca przedmiot: dr n. o zdr.  Justyna Nowak

 

Jednostka prowadząca ćwiczenia: Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych

Jednostka prowadząca seminaria w semestrze letnim: Zakład Ratownictwa Medycznego

 

 

WYKŁADY (SEMESTR ZIMOWY)

realizujący: dr n. o zdr. Justyna Nowak

 1. Bilans energetyczny, podstawowa przemiana materii, całkowita przemiana materii. Normy żywienia i wyżywienia.
 2. Ogólne zasady prawidłowego żywienia. Zapotrzebowanie na energię. Składniki pożywienia człowieka.
 3. Etapy rozwoju człowieka.
 4. Żywienie kobiet ciężarnych – zasady, planowanie i ocena jadłospisów.
 5. Żywienie kobiet karmiących - zasady, planowanie i ocena jadłospisów.
 6. Żywienie niemowląt - zasady, planowanie i ocena jadłospisów (karmienie naturalne)
 7. Żywienie niemowląt - zasady, planowanie i ocena jadłospisów (karmienie mlekiem modyfikowanym). Wybór mieszanek dla niemowląt.
 8. Żywienie dzieci w wieku wczesnego dzieciństwa (1-3rż) i dzieci w wieku przedszkolnym (4-6) - zasady, planowanie i ocena jadłospisów.
 9. Żywienie dzieci w wieku szkolnym (7-9, 10-12, 13-15rż) - zasady, planowanie i ocena jadłospisów.
 10. Zajęcia zaliczeniowe

 

 

SEMINARIA (SEMESTR ZIMOWY):

realizujący: dr n. o zdr. Justyna Nowak

 1. Rodzaje norm żywienia i wyżywienia. Normy na energię dla ludności polskiej. Normy na białko dla ludności polskiej.
 2. Praktyczne zastosowanie norm żywienia w planowaniu i ocenie jadłospisów indywidulanych i grupowych. Metody badania spożycia żywności.
 3. Zasady żywienia kobiet w ciąży. Zalecenia żywieniowe u kobiet karmiących. Suplementacja u kobiet w ciąży i karmiących.
 4. Ogólne zasady planowania posiłków - jadłospisy. Okres noworodkowy i niemowlęcy - zmiany fizjologiczne. Karmienie naturalne a karmienie mlekiem modyfikowanym - wady i zalety.
 5. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze u dzieci w wieku 1-3 lat. Zasady prawidłowego żywienia dzieci przedszkolnych. Niedobory żywieniowe u dzieci w wieku 1-31at i przedszkolnych - konsekwencje zdrowotne i rozwojowe.

 

 

WYKŁADY (SEMESTR LETNI):

 1. Żywienie młodzieży (16-18rż) - zasady, planowanie i ocena jadłospisów - realizujący: dr n. o zdr. Justyna Nowak
 2. Błędy żywieniowe u dzieci i młodzieży – konsekwencje zdrowotne i rozwojowe - realizujący: dr n. o zdr. Justyna Nowak
 3. Żywienie osób dorosłych w zależności od wieku i aktywności fizycznej – zasady, planowanie, ocena jadłospisów - realizujący: dr n. o zdr. Justyna Nowak
 4. Żywienie osób w wieku starszym – zasady, planowanie, ocena jadłospisów. Problemy zdrowego żywienia osób starszych. Problemy zdrowotne związane z odżywieniem się - realizujący: dr n. o zdr. Justyna Nowak
 5. Witaminy w populacji osób dorosłych i starszych – rola, normy, źródła, skutki nadmiaru i niedoboru - realizujący: dr n. o zdr. Justyna Nowak
 6. Składniki mineralne w populacji osób dorosłych i starszych – rola, normy, źródła, skutki nadmiaru i niedoboru realizujący: dr n. med. Bogusław Bucki (Zakład Ratownictwa Medycznego)
 7. Odżywianie się zgodnie z indywidualnymi wymaganiami jednostki realizujący: dr n. med. Bogusław Bucki (Zakład Ratownictwa Medycznego)
 8. Edukacja żywieniowa w zakresie profilaktyki chorób związanych z nieprawidłowym żywieniem realizujący: dr n. med. Bogusław Bucki (Zakład Ratownictwa Medycznego)
 9. Zasady planowania żywienia w zakładach żywienia zbiorowego. Zastosowanie norm żywienia w planowaniu diety indywidualnej i grupowej. Posiłki profilaktyczne i regeneracyjne.
 10. Zajęcia zaliczeniowe - realizujący: dr n. o zdr. Justyna Nowak

 

SEMINARIA (SEMESTR LETNI) 

realizujący: dr n. med. Bogusław Bucki (Zakład Ratownictwa Medycznego)

 

 1. Zasady żywienia dzieci szkolnych i młodzieży. Niedobory żywieniowe u dzieci szkolnych i młodzieży - konsekwencje zdrowotne i rozwojowe.
 2. Błędy żywieniowe u dzieci szkolnych i młodzieży - konsekwencje zdrowotne i rozwojowe.
 3. Żywienie osób dorosłych. Zapotrzebowanie energetyczne w zależności od aktywności fizycznej w grupie dorosłych.
 4. Zmiany fizjologiczne i patologiczne po 60 rż. Żywienie osób starszych po 60 rż - ogólne zasady żywienia. Omówienie problemów żywieniowych w starszym wieku.
 5. Zastosowanie norm żywienia w ocenie spożycia indywidualnego. Zastosowanie norm żywienia w ocenie spożycia w grupach osób. Planowanie diety indywidualnej. Planowanie diety dla grup osób.

 

 

Literatura podstawowa

 1. H. Ciborowska, A. Rudnicka: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wydanie III uzupełnione, Warszawa 2012
 2. Szajewska H., Horvath A.: Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Medycyna praktyczna, Kraków 2017.
 3. red. J. Gawęcki, L. Hryniewiecki: Żywienie człowieka. Postawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 4. red. M. Jarosz, B. Bułhak-Jachymczyk: Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. IŻiZ. PZWL 2017
 5. red. M. Jarosz: Praktyczny podręcznik dietetyki. IŻiŻ 2010

Literatura uzupełniająca:

 1. J. Hasik, L. Hryniewiecki, M. Grzymisławski: Dietetyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999
 2. H. Woś, A. Staszewska-Kwak: Żywienie dzieci, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2008