Żywienie kliniczne

Żywienie kliniczne

 

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów magisterskich dla kierunku Zdrowie publiczne w roku akademickim 2020/2021

studia stacjonarne

rok I

 

Nazwa przedmiotu: Żywienie kliniczne

 

Jednostka prowadząca: Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych, Zakład Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych, Katedra Toksykologii i Uzależnień (częściowo)

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Koordynator przedmiotu: dr hab. n. med. Bartosz Hudzik, prof. SUM

Osoby realizujące przedmiot:

 • dr hab. n. med. Bartosz Hudzik, prof. SUM,
 • dr hab. n. med. Ilona Korzonek-Szlacheta, prof. SUM,
 • dr n.med. Aleksander Danikiewicz,
 • lek. Magdalena Sikora-Skrabaka,
 • mgr Joanna Kowalska
 • pracownicy Katedry Toksykologii I Uzależnień (dotyczy jedynie grup ćwiczeniowych E i F)

 

 

 

Wykłady:

 1. Zasady prawidłowego żywienia. Mechanizmy regulujące spożycie pokarmów.
 2. Metody badania stanu odżywienia – skale do oceny.
 3. Żywienie osób dorosłych w zależności od wieku i aktywności fizycznej.
 4. Rodzaje diet, diety lecznicze. Zastosowanie tabeli produktów zamiennych dla planowania żywienia; wymienniki dietetyczne, indeks glikemiczny.
 5. Rodzaje, przyczyny i następstwa niedożywienia związanego z chorobą.
 6. Alternatywne sposoby żywienia – żywienie enteralne i parenteralne.

 

Seminaria:

 

 1. Zasady prawidłowego żywienia osób zdrowych. Mechanizmy regulujące spożycie pokarmów u człowieka. Rodzaje diet, definicje, diety lecznicze, diety alternatywne.
 2. Metody badania stanu odżywienia – skale do oceny stanu odżywienia. Żywienie osób dorosłych w zależności od wieku i aktywności fizycznej.
 3. Rodzaje, przyczyny i następstwa niedożywienia związanego z chorobą.
 4. Leczenie żywieniowe w wyniszczeniu, nadwadze i otyłości.
 5. Alternatywne sposoby żywienia – żywienie enteralne i parenteralne.
 6. Zastosowanie tabeli produktów zamiennych dla planowania żywienia; wymienniki dietetyczne, indeks glikemiczny.

 

Ćwiczenia:

 

 1. Metody oceny sposobu żywienia – wywiad 24 godzinny. Metody badania stanu odżywienia – skale do oceny.
 2. Zasady prawidłowego żywienia w schorzeniach endokrynologicznych.
 3. Zasady prawidłowego żywienia w schorzeniach metabolicznych.
 4. Zasady prawidłowego żywienia w schorzeniach sercowo-naczyniowych.
 5. Zasady żywienia w schorzeniach nowotworowych, zapobieganie wyniszczeniu związanym z chorobą nowotworową.
 6. Zasady żywienia w ostrych i przewlekłych schorzeniach przewodu pokarmowego.
 7. Zasady żywienia w oparzeniach.
 8. Zasady żywienia w przewlekłych schorzeniach nerek.
 9. Żywienie osób dorosłych w zależności od aktywności fizycznej oraz osób w wieku podeszłym
 10. Rodzaje, przyczyny i następstwa niedożywienia związanego z chorobą. Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu związanym z chorobą.
 11. Alternatywne sposoby żywienia – żywienie enteralne i parenteralne. Zasady, wskazania, przeciwwskazania, powikłania.
 12. Zastosowanie wymienników dietetycznych dla planowania żywienia. Zastosowanie indeksu glikemicznego u pacjenta chorego na cukrzycę.

 

 

 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

 

Literatura:

 1. Sobotka L (red.). Podstawy żywienia klinicznego. Kraków 2013
 2. Payne A, Barker HM. Dietetyka i żywienie kliniczne. Elsevier Urban i Partner, Wroclaw 2013
 3. Sporadyk M. Podstawy leczenia żywieniowego. Kraków 2019
 4. Ciborowska H, Rudnicka A. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL Warszawa 2014
 5. Książyk J. Standardy leczenia żywieniowego w pediatrii 2017. PZWL Warszawa 2017
 6. Kłęk S. Jankowski M, Kruszewski WJ i wsp. Standardy leczenia żywieniowego w onkologii. Oncol Clin Pract 2015; 11: 172–188.
 1. Kłęk S, Kapała A. Leczenie żywieniowe. Oncol Clin Pract 2018; 14. DOI: 10.5603/OCP.2018.0028.
 2. Cederholm T, Barazzoni R, Austin P. ESPEN Guidelines on Definitions and Terminology of Clinical Nutrition. Clin Nutr  2017;36: (1), 49-64
 3. „Interna Szczeklika 2017” pod red. A. Szczeklika – Medycyna Praktyczna Kraków 2017
 4. „Cukrzyca” pod redakcją prof. Jacka Sieradzkiego, Via Medica, 2015.
 5. Volkert D, Beck AM, Cederholm T.  ESPEN Guideline on Clinical Nutrition and Hydration in Geriatrics .Clin Nutr 2019; 38: (1), 10-47
 6. red. J. Gawęcki, L. Hryniewiecki: Żywienie człowieka. Postawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 7. D.Włodarek, E. Lange, L.Kozłowska, D.Głąbska: Dietoterapia. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2014.
 8. M. Grzymisławski: Dietetyka kliniczna. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2020.