Terapia osób z zaburzeniami odżywiania

Terapia osób z zaburzeniami odżywiania

 

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów magisterskich dla kierunku Dietetyka w roku akademickim 2019/2020

studia stacjonarne

rok II

 

Nazwa przedmiotu: Terapia osób z zaburzeniami odżywiania

 

Jednostka prowadząca – Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Kierownik Katedry - prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Koordynator przedmiotu: dr n. o zdr. Justyna Nowak

Osoby realizujące przedmiot: dr n. o zdr. Justyna Nowak

 

 

Wykłady:

 1. Wprowadzenie do terapii osób z zaburzeniami odżywiania - podstawowe pojęcia i definicje psychoterapeutyczne. Epidemiologia zaburzeń odżywiania - obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne.
 2. Podstawy kliniczne występowania zaburzeń odżywiania. Zaburzenia odżywiania w świetle współczesnych koncepcji teoretycznych (czynniki biologiczne, psychoanalityczne, poznawczo-behawioralne, perspektywa rodzinna).
 3. Specyficzne (anoreksja, bulimia) i niespecyficzne (nadwaga, otyłość) zaburzenia odżywiania - przegląd i charakterystyka. Zaburzenia odżywiania spoza klasyfikacji ICD-10 (ortoreksja, bigoreksja).
 4. Terapia w leczeniu zaburzeń odżywiania na przykładzie modelu poznawczo-behawioralnego. Terapia w leczeniu zaburzeń odżywiania na przykładzie modelu psychoanalitycznego i systemowego.
 5. Wizerunek ciała osób z zaburzeniami odżywiania. Trudności etyczne występujące w zawodzie psychodietetyka.

 

 

Seminaria:

 

 1. Przeprowadzanie wywiadów żywieniowych wśród pacjentów z niespecyficznymi (nadwaga, otyłość) zaburzeniami odżywiania.
 2. Przeprowadzanie wywiadów żywieniowych wśród pacjentów ze specyficznymi (anorkesja, bulimia) zaburzeniami odżywiania.
 3. Ocena sposobu żywienia pacjentów z niespecyficznymi (nadwaga, otyłość) zaburzeniami odżywiania.
 4. Ocena sposobu żywienia pacjentów ze specyficznymi (anorkesja, bulimia) zaburzeniami odżywiania.
 5. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych i psychoedukacyjnych dla pacjentów z niespecyficznymi (nadwaga, otyłość) zaburzeniami odżywiania.
 6. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych i psychoedukacyjnych dla pacjentów ze specyficznymi (anorkesja, bulimia) zaburzeniami odżywiania.
 7. Pacjent z anoreksją w gabinecie dietetycznym - studium przypadku.
 8. Pacjent z bulimią oraz napadami objadania się w gabinecie dietetycznym - studium przypadku.
 9. Pacjent z ortoreksją i bigoreksją w gabinecie dietetycznym - studium przypadku.
 10. Wizerunek ciała na przestrzeni wieków (przegląd epok) - prace studentów.

 

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Każda nieobecność musi zostać u prowadzącego zajęcia usprawiedliwiona oraz odpracowana (formę w jakiej należy odpracować nieobecność należy uzgodnić
z prowadzącym zajęcia).

 

Literatura:

 

 1. M. Maine, B.H.McGilly, D.W. Bunnell: Leczenie zaburzeń odżywiania - pomost pomiędzy nauką a praktyką. Urban&Partner. Warszawa 2013.
 2. Sz. Chrząstowski: Nie tylko schemat. Praktyka systemowej terapii rodzin. Pradygmat. Warszawa 2014.
 3. B. Józefik: Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 1999.
 4. N. Sattar, M. Lean: ABC Otyłości. PZWL. Warszawa 2009.
 5. M. Jarosz, L. Kłosiewicz-Latoszek: Otyłość - zapobieganie i leczenie. PZWL. Warszawa 2015.
 6. Fairburn Ch.G.: Jak pokonać objadanie się. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2014.
 7. Łuszczyńska A.: Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne. Wyd. PWN. Warszawa 2007.
 8. 8.Pilska M., Jeżewska-Zychowicz M.: Psychologia żywienia. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2008.
 9. Józefik B.: Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2006.