Profilaktyka chorób metabolicznych

Profilaktyka chorób metabolicznych

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów licencjackich dla kierunku Dietetyka w roku akademickim 2019/2020

Studia stacjonarne

rok I 

Nazwa przedmiotu: Profilaktyka chorób metabolicznych

 

Jednostka prowadząca: Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych, Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych, Zakład Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Koordynator przedmiotu: dr hab. n. med. Ilona Korzonek-Szlacheta, prof. SUM

Osoby realizujące przedmiot: dr hab. n. med. Ilona Korzonek-Szlacheta, prof. SUM, lek. med. Patryk Szlacheta

 

Wykłady:

1.Przewlekłe choroby metaboliczne – def., skala problemu

2.Zaburzenia gospodarki węglowodanowej

3.Otyłośc i inne zaburzenia lipidowe

4.Choroby sercowo – naczyniowe

5.Zespół metaboliczny

Seminaria:

1.Przewlekłe choroby metaboliczne – def., skala problemu

2.Zaburzenia gospodarki węglowodanowej

3.Otyłośc i inne zaburzenia lipidowe

4.Choroby sercowo – naczyniowe

5.Zespół metaboliczny

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Każda nieobecność musi zostać u prowadzącego zajęcia usprawiedliwiona oraz odpracowana (formę w jakiej należy odpracować nieobecność należy uzgodnić z prowadzącym zajęcia).

 

 

Literatura:

Literatura podstawowa:

 

 1. „Interna Szczeklika 2017” pod red. A. Szczeklika – Medycyna Praktyczna Kraków 2017.
 2. „Cukrzyca” pod redakcją prof. Jacka Sieradzkiego, Via Medica, 2015.
 3. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego - aktualne dostępne na stronie: www.cukrzyca.info.pl .
 4. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - aktualne dostępne na stronie:
 5. Wytyczne ESC/EAS dotyczące leczenia zaburzeń lipidowych w 2016 roku - http://www.ptkardio.pl/Wytyczne_ESC_EAS_dotyczace_leczenia_zaburzen_lipidowych_w_2016_roku-2688
 6. Wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej w 2016 roku
 7. Wytyczne_ESC_dotyczace_prewencji_chorob_ukladu_sercowo_naczyniowego_w_praktyce_klinicznej_w_2016_roku-2659
 8. Grzymisławski M. (red.), Gawęcki J. (red.). Żywienie człowieka zdrowego i chorego, tom II. PWN Warszawa 2016.
 9. Ciborowska H., Rudnicka A. Dietetyka Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL Warszawa 2016.
 10. Standardy leczenia dietetycznego otyłości prostej u osób dorosłych stanowisko polskiego towarzystwa dietetyki 2015 - http://ptd.org.pl/sites/default/files/standardy_ptd_otylosc_2015.pdf.
 11. Dardzińska J i wsp. Osteoporoza jako choroba społeczna i cywilizacyjna – metody profilaktyki Hygeia Public Health 2016, 51(1): 23-30.
 12. Goncerz G. Zalecenia postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie – aktualizacja 2013. Med Prakt Reumatol 2013, 1.