Ogólnie

Ogólnie

 Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych wraz z Zakładem Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych

w roku akademickim 2020/2021

realizuje następujące przedmioty:

Kierunek Dietetyka, studia I stopnia:

 • Organizacja pracy
 • Wyposażenie techniczne
 • Profilaktyka chorób metabolicznych
 • Upowszechnianie badań naukowych
 • Podstawy dietetyki - częściowo
 • Podstawy żywienia - częściowo
 • Żywienie człowieka - częściowo

 Kierunek Dietetyka, studia II stopnia:

 • Patofizjologia kliniczna
 • Historia dietetyki
 • Fizjologia żywienia człowieka
 • Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowozależnych
 • Profilaktyka chorób związanych z nieprawidłowym odżywieniem
 • Planowanie żywienia zbiorowego dzieci
 • Terapia osób z zaburzeniami odżywiania
 • Dokumentacja żywieniowa
 • Badania żywieniowe
 • Żywienie kliniczne
 • Metodologia badań (studia niestacjonarne)
 • Propedeutyka chorób nowotwowowych (specjalność Dietetyka onkologiczna)

Kierunek Zdrowie Publiczne, studia II stopnia:

 • Metodologia badań naukowych
 • Propedeutyka chorób nowotwowowych (specjalność Koordynator w opiece onkologicznej)
 • Patofizjologia kliniczna (specjalność Koordynator w opiece onkologicznej)

 

Ponadto:

Działalność dydaktyczna nie ogranicza się wyłącznie do realizowania zajęć dydaktycznych na Uczelni. Pracownicy Zakładu jak i słuchacze studiów doktoranckich aktywnie uczestniczą w życiu społecznym mieszkańców Śląska, organizując i wygłaszając prelekcje mające na celu propagowanie wiedzy dotyczącej żywności i żywienia. Ponadto biorą aktywny udział w przygotowaniu i prowadzeniu akcji, kampanii i warsztatów społecznych, jak również publikują krótkie prace w lokalnej prasie czy portalach społecznościach. Wszystkie te działania mają na celu kształtowanie prozdrowotnych zachowań wśród mieszkańców Śląska jak również podnoszenie ich  wiedzy na temat żywności i żywienia. 

 

Informujemy, iż dostępny jest skrypt pt.

"Dietoprofilaktyka chorób żywieniowozależnych. Wybrane zagadnienia. Część I"

oraz

"Dietoprofilaktyka chorób żywieniowozależnych. Wybrane zagadnienia. Część II".

Więcej informacji na stronie Wydawnictwa ŚUM: http://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?cPath=18&products_id=169.